VCinvest Václav J. ČERVENÝ

***** Truth, Love & Friendship ******

VCinvest Václav J. ČERVENÝ

***** Truth, Love & Friendship ******

Gryf zámku POHLED.

Zámek Pohled & jeho služby.

Zámku Pohled, nacházejícího se 5 km východně od Havlíčkova Brodu. Bývalý klášter cisterciaček, přestavěný na zámek, při pravém břehu Sázavy je nejvýznamnější památkou obce Pohled. Byl založen v roce 1256 šlechtičnami z rodu Vítkovců a podřízen opatství Sedlec. Zakladatelky kláštera, sestry Uta, Ludmila a Kateřina, klášter nazvaly Der lieben Frauen Tal (Údolí blahoslavené Panny Marie), ve zkrácené verzi Frauental (česky též Údolí panen). Za vlády Oty Braniborského byl klášter vydrancován vojskem a až do roku 1300 pustý. Roku 1329 klášter vyhořel a následujících 22 let pustý, v letech 1422 a 1424 jej vyplenili husité. Podle místní legendy zemřeli Jan Žižka a další husité po otráveném jídle od zdejších jeptišek, které se tak mstily za své předchozí hromadné znásilnění. Ve druhé polovině 15. století byl klášter obnoven, roku 1639 jej vydrancovali Švédové, v letech 1652-1690 byl přestavěn, roku 1782 byl v rámci josefinských reforem zrušen a v Pohledu byla zřízena farnost, poté klášter sloužil ještě 10 let karmelitánkám. Protože o koupi zkonfiskovaného kláštera nebyl zájem, byl pronajat Joštovi z Jihlavy jako továrna na sukna. Roku 1807 koupil panství Josef, hrabě z Unwerthu, a přestavěl na zámek.Roku 1822 odkázal panství synovci Eugenu Sylva Tarouccovi, který jej později prodal. Roku 1864 hrabě Eugen Unwerth zámek prodal hraběnce Klotildě Clam-Gallasové z Dietrichsteina. Její dcera, hraběnka Festetičová, obývala zámek až do začátku druhé světové války. V roce 1945 přešel znárodněný zámek na Národní pozemkový fond v Praze, zámek připadl od 21. září 1949 na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství za odhadní cenu obci (inventář byl rozvezen jinam pro muzejní účely a obec jej od 80. let využívala jako školu. V roce 2012 pak celý areál přešel na nového majitele a začíná se tak další kapitola v historii zámku... Věnujeme se převážně výcviku kočárových koní, a zajišťujeme také výcvik tažných chladnokrevných koní a základní výcvik jezdeckých koní. Majitelé mladého koně si u nás mohou dohodnout ustájení a výcvik svého koně dle svých představ a možností. Mimo to zajišťujeme také ustájení privátních koní, přípravu koní na výkonnostní zkoušky, připouštění klisen starokladrubským hřebcem, výcvikové kurzy v jízdě se spřežením, zajištění nákupu i prodeje, postrojů či kočárů a mnoho dalších služeb. Naší specializací jsou kočárové zápřeže různých druhů, typů a stylů jako jsou jednospřeží, tandem, random, quadrom, dvojspřeží, čtyřpřeží, šestispřeží, triga, quadriga, einhorn, obrácený einhorn, pětispřeží. Tyto zápřeže předvádíme i na různých výstavách, slavnostech, chovatelských přehlídkách, show a podobně, k dispozici jsme i pro svatby, pohřby nebo jen vyjížďky pro radost.

Pohled do minulosti.

Zámek Pohled

Jezdectví

Sokolnictví

Služby zámku.

ZAKÁZKOVÉ UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ

Zahradnictví Pohled, spol. s r.o.

Sokolnictví

Jezdectví

Zámek Pohled, spol. s r.o.- eshop

 

 

 

http://eshop.zamekpohled.cz/

Zámek Pohled, spol. s r.o.- eshop